Konsultacje dla rodziców -  18.12.2017r., godzina 17.15. Zapraszamy! :)

    Data publikacji: 04-12-2015 08:50
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02