Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń

Konkurs realizowany jest m.in. w ramach rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła". Istotą programu jest kreowanie w szkole klimatu współpracy, wzajemnego szacunku i dialogu. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 20 września 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły Bezpiecznej Szkoły i dyplomy honorowe. Wręczanie dyplomów będzie miało uroczystą oprawę.

 Zachęcamy wszystkich, szczególnie Samorządy Uczniowskie do zaangażowania się w proponowane działania.

Koordynatorem programu w szkole jest p. pedagog.
 
http://bezpieczna-szkola.com/ii-tura-konkursu-3.html
 
Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń.jpeg
Opublikował: Grzegorz Podsiadło     Data publikacji: 30-09-2013 10:54
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02