W Domu Pomocy Społecznej "Anna"

Zajęcia odbyły się na terenie Domu Pomocy Społecznej "Anna". Pani Elżbieta Rataj - pracownik socjalny, zaprezentowała działalność ww. placówki, w tym m.in. oferowane formy pomocy, bazę lokalową, zasady przyjmowania podopiecznych, życie w ośrodku oraz możliwości wolontariatu.

Zajęcia odbyły się w ramach programu, który ma zapoznać uczniów klasy pedagogicznej z placówkami pomocowymi z terenu Krapkowic i okolic, a tym samym wesprzeć działania z zakresu doradztwa zawodowego.

W Domu Pomocy Społecznej Anna.jpeg

Opublikował: Grzegorz Podsiadło     Data publikacji: 30-09-2013 10:58
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02