Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

"Jeśli urodziłeś się bez skrzydeł, nie rób niczego, co przeszkodzi im wyrosnąć"

Nietypowo, bo słowami francuskiej projektantki mody Coco Chanel,  przywitała dziś uczniów dyrektor szkoły Iwona Medwid. W swoim przemówieniu podkreśliła, że dzisiejsza szkoła przypomina piłkarską ligę, gdzie liczy się tylko wynik. Miejsce w rankingu stało się niestety głównym kryterium oceny jakości szkoły. O wartości człowieka we współczesnym świecie decydują jednak inne kompetencje, m.in.: inteligencja emocjonalna, inteligencja finansowa, przedsiębiorczość, rozwiązywanie problemów, planowanie przyszłości, zarządzanie czasem. Te, i wiele innych umiejętności, pragnie rozwijać wraz z gronem pedagogicznym wśród młodych ludzi.

Podczas apelu zostały wręczone również stypendia przyznane przez Radę Powiatu Krapkowickiego. Aż sześcioro uczniów będzie otrzymywać przez okres 10 miesięcy wsparcie pieniężne w wysokości 200 zł.Jak podkreślił Starosta Krapkowicki Maciej Sonik - dla wielu rozpoczynających rok szkolny, to doskonała motywacja. Grupa absolwentów Gimnazjum, którzy będą kontynuować naukę w naszej szkole otrzymała także certyfikaty DSD, poświadczające znajomość języka niemieckiego na poziomie B1.

rozpoczecie roku 1.jpeg

rozpoczęcie roku 2.jpeg

rozpoczęcie roku 3.jpeg

rozpoczęcie roku 4.jpeg

    Data publikacji: 01-09-2016 18:35
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02