Szkolna giełda podręczników

G I E Ł D A   P O D R Ę C Z N I K Ó W

Kochani Uczniowie przynoście swoje stare podręczniki! Ostatnia okazja żeby je sprzedać.
Nadchodzi reforma i mogą być nieaktualne.


Miejsce giełdy - AULA - OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 11.25 - 11.40.
ZAPRASZAMY!

podręczniki.jpeg

    Data publikacji: 06-09-2016 10:21
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02