Spotkania z rodzicami 2016/2017

Data

Wydarzenie

Uwagi

26.09.2016

Spotkanie wychowawców z rodzicami

Godz.17.15

26.10.2016

Konsultacje dla rodziców/wszyscy nauczyciele

Godz.17.15-18.00

12.12.016

Spotkanie wychowawców z rodzicami

Godz. 17.15

06.02.2017

Konsultacje dla rodziców/wszyscy nauczyciele

Godz. 17-18.00

16.03.2017

Spotkanie wychowawców rodzicami (szkolenie gimn./matura)

Godz.17.15

24.04.2017

Konsultacje dla rodziców/wszyscy nauczyciele

Godz.17.00-18.00

05.06.2017

Spotkanie wychowawców z rodzicami

Godz.17.15

 

    Data publikacji: 06-09-2016 17:19
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02