Wspieramy najlepszych!

WAŻNE !
Od 12 do 30 września br. będzie czas na składanie wniosków stypendialnych w ramach projektu „Wspieramy najlepszych”. O stypendium mogą starać się uczniowie, którzy:
• w roku szkolnym 2015/2016 uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,80 oraz średnią ocen nie niższą niż 4,60 spośród trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych;
• dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 2 022,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, dochód na jedną osobę nie może być wyższy niż 2 292,00 zł netto).

Do pobrania:
http://www.umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=15560

wspieramy najlepszych.png

    Data publikacji: 15-09-2016 17:33
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02