ANGIELSKA LIGA MISTRZÓW

ANGIELSKA LIGA MISTRZÓW

Zasady:

W lidze może wziąć uczniał każdy uczeń. Liga jest jednak osobna dla gimnazjum i dla liceum. Uczeń wybiera sobie konkretną drużynę (z prawdziwej ligi mistrzów bądź wymyśla nazwę sam). Nazwa ta będzie reprezentować ucznia zamiast jego imienia i nazwiska. Uczniowie będą wykonywać tzw. wyzwania (challenges) od października do marca. Każdego miesiąca jest do wykonania jedno zadanie - osobno dla gimnazjum i dla liceum. Zadania będą wywieszane początkiem każdego miesiąca - obok sekretariatu oraz na tablicy korkowej przy sali 42. Pod koniec miesiąca w tych miejscach pojawiać się będzie lista z punktami z konkretnego zadania (zamiast osób, będą podane wybrane drużyny).

Zadania są różnorodne, sprawdzają wszystkie umiejętności językowe (np. analiza filmu dokumentalnego; przeczytanie książki; analiza piosenki; przygotowanie debaty/mowy; zaprezentowanie naleśników).

NAJLEPSI ANGLIŚCI (8 uczestników z gimnazjum i liceum, któe uzyskają największą ilość punktów z wszystkich zadań), wezmą udział w SEMI-FINALS na początku kwietnia i w FINALS pod koniec kwietnia.

Nagrody:

Uczniowie, którzy z wszytskimi zadaniami poradzą sobie najlepiej otrzymają świetne nagrody!

1 miejsce - czytnik e-book; ocena celująca z j.angielskiego na koniec roku szkolnego 2 miejsce - książka lub słownik; ocena celująca z j.angielskiego na koniec roku szkolnego 3 miejsce - książka lub słownik; ocena celująca z j.angielskiego na koniec roku szkolnego

ZACHĘCAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY. CIEKAWE KTO ZOSTANIE MISTRZEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO!

Opublikował: Grzegorz Podsiadło     Data publikacji: 11-10-2016 08:16
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02