Szykują się zmiany w naszej szkole

W dniu 25.10.2016 r. o godzinie 11:25 w sali gimnastycznej odbył się apel wychowawczy. Uczniowie spotkali się z Panią Dyrektor Iwoną Medwid w celu omówienia bieżących spraw związanych z życiem szkoły oraz aby porozmawiać o planach na najbliższą, a także dalszą przyszłość.

Spotkanie rozpoczęło się informacją na temat zebrania samorządu uczniowskiego, które odbyło się dzień wcześniej. Pani dyrektor przedstawiła propozycje oraz prośby, z jakimi zwrócili się przedstawiciele władz uczniowskich.

Następnie uczniowie zostali poinformowani o planowanych na najbliższy czas remontach i zmianach w wyposażeniu szkoły. Zmianom ulegnie między innymi pomieszczenie przeznaczone do odpoczynku dla uczniów, a także aula, w której można będzie korzystać z telewizji internetowej.

Na apelu wyróżniono także uczniów, którzy odznaczyli się w ostatnim czasie wybitnymi osiągnięciami. Była wśród nich uczennica klasy III LO Karolina Witek, która reprezentuje województwo opolskie w Radzie Dzieci i Młodzieży przy MEN oraz uczennice II LO Wiktoria Filipowsky - tegoroczny Prymus Opolszczyzny i Emilia Cebula, która reprezentowała nas w konkursie Jugend Debattiert w Pradze.

Na koniec apelu głos zabrał Pan Grzegorz Podsiadło, który opowiedział uczniom o możliwości czynnego udziału w prowadzeniu szkolnych mediów, takich jak radio, czy telewizja. Następnie Pani dyrektor zakończyła apel krótkim podsumowaniem oraz zapewnieniem, że podobne spotkania będą odbywały się cyklicznie co miesiąc.

NR

    Data publikacji: 29-10-2016 21:21
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02