Konsultacje dla rodziców - 26.10.2017r., godzina 17.15. Zapraszamy! :)

Kalendarz wydarzeń


Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02