Aktywni w życiu, kreatywni na rynku pracy

Informujemy, że nasza szkoła realizuje projekt "Aktywni w życiu, kreatywni na rynku pracy" finansowany w ramach projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji "Mobilność kadry edukacji szkolnej". Działania te są wspierane przez Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja i Rozwój. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności językowych pracowników. W bieżącym roku planowanych jest osiem czternastodniowych mobilności nauczycieli, w tym siedem na Malcie oraz jeden w Austrii.

 

 

    Data publikacji: 25-01-2017 11:09
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02