Od dziewczynki do kobiety

 W dniu 26.01.2017r. uczennice z klas II i III gimnazjum uczestniczyły w zajęciach, których celem było dostarczenie wiedzy na temat aspektów okresu dojrzewania oraz krzewienia nawyków prozdrowotnych. Realizator  programu omówiła budowę anatomiczną ciała (układu rozrodczego), prawidłowości rozwojowe okresu dojrzewania, cykl miesiączkowy, menstruację, profilaktykę raka piersi i prawidłowe stosowanie środków higienicznych.

ob.jpeg

    Data publikacji: 26-01-2017 11:00
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02