Regulamin

Regulamin X Krapkowickiego Konkursu Matematycznego
im. dr Tadeusza Knysza
dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich szkół gimnazjalnych.

 

Organizatorem X KKM jest dyrekcja
Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach.

 

Konkurs odbędzie się 9 maja 2017 od godz. 9:00 (rejestracja od godziny 8:00) w ZS im. J. Kilińskiego (ul. Ks. Duszy 7, 47–303 Krapkowice).

 

§1. Cele konkursu

 1. Rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów.

 2. Popularyzowanie matematyki.

 3. Wyłonienie talentów matematycznych.

 4. Kształcenie umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów w zespole.

 5. Stworzenie okazji do sprawdzenia przez uczniów swego poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki.

§2. Organizacja konkursu

 1. X KKM kieruje komisja w składzie:

  • mgr Anna Wójcik – przewodnicząca

  • mgr Gabriela Ledwoch – sekretarz

  • mgr Bogusława Gramala - członek

 2. Zawody organizowane są w kategoriach indywidualnych i drużynowych. Szkoła wystawia 3 drużyny:

  • jedną 2-osobową reprezentującą klasy pierwsze,

  • jedną drużynę 2-osobową reprezentująca klasy drugie,

  • jedną drużynę 2-osobową reprezentującą klasy trzecie.

 3. Laureaci poprzedniej edycji konkursu mogą wystawić dodatkowo jedną drużynę reprezentującą dowolną klasę.

 4. Członkowie drużyn biorą udział w konkursie indywidualnym i drużynowym.

§3. Przewidywany przebieg zawodów

 1. Zawody rozpoczną się konkursem indywidualnym.

 2. Każdy uczeń rozwiązuje 5 zadań w czasie 60 min.

 3. Po części indywidualnej następuje 15 min przerwa.

 4. Opiekunowie uczestników konkursu (nauczyciele matematyki) zostaną poproszeni o sprawdzenie zadań rozwiązanych w pierwszej części zawodów.

 5. Przewidywany sposób punktowania zadań:

  • Kategoria indywidualna:

   • 2 zadania zamknięte (związane z programem nauczania ) – 5 pkt.

   • 2 zadania (zadania „z pomysłem” wymagające kreatywnego i logicznego myślenia) – 5 pkt.

   • 1 zadanie (problemowe) – 5 pkt.

   • W części indywidualnej można zdobyć maksymalnie 25 pkt.

  • Kategoria drużynowa:

   • 2 zadania (związane z programem nauczania) – 5 pkt.

   • 2 zadania („z pomysłem”) – 5 pkt.

   • 1 zadanie (zamknięte) – 8 pkt

   • W części drużynowej można zdobyć maksymalnie8 pkt.

 6. Komisja podsumuje sprawdzone prace, rozstrzygnie ewentualne wątpliwości i ustali kolejność miejsc w poszczególnych kategoriach.

 7. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w tym samym dniu na zakończenie konkursu.

§4. Postanowienia końcowe

 1. Przewodniczący X KKM przygotowuje sprawozdania oraz dyplomy i zaświadczenia dla nauczycieli.

 2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje przewodniczący komisji.

 3. Regulamin został zatwierdzony w marcu 2017 podczas posiedzenia Komisji Matematycznej ZS im. J. Kilińskiego w Krapkowicach.

 

Przewodniczący:
mgr Anna Wójcik

   
    Data publikacji: 11-04-2017 12:33
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02