Konsultacje/ zajęcia dla uczniów słabych i zdolnych

Poniżej przedstawiamy listę konsultacji oraz dodatkowych zajęć dla uczniów zdolnych i słabych w roku szkolnym 2016/2017.

 

L.p.

Imię i nazwisko nauczyciela

Nazwa zajęć

Liczba godzin

Uczniowie

1.

Krzysztof Adamaszek

Koło maturalne WOS

1h

2 A WOR

Koło maturalne i zainteresowań z historii

1h

3 B HIR

Koło prawnicze

 

 

 

1h

 

Karolina Witek

Aleksandra Wilk

2.

Jarosław Bień

Zajęcia politechniczne

2h

1A, 3 G

3.

Krzysztof Deszczka

 

 

 

4.

Magdalena Gawron

Zajęcia DSD

2h (pon. l.8 i 9)

kl. III

Przygotowanie do Olimpiady języka niemieckiego

1h (śr. l. 5)

 

5.

Bogusława Gramala

Fakultet z matematyki

1h

2 A rozsz.

Kółko matematyczne

1h

1 G

6.

Anna Kapturska

Zajęcia dodatkowe z historii rozszerzonej

1-2h

 

Kl. II LO

 

Fakultet WOS

 

1 raz w miesiącu 4h

3 A, 3 B

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu

1 raz w miesiącu 4h

3 G

Praca z uczniem zdolnym/ słabym

wg potrzeb

 

7.

Andrzej Klimek

 

 

 

8.

Ewa Krępa

Zajęcia wyrównawcze

 

1-2h

 

2 A, 2 B,
I-IIIG

Przygotowanie do Olimpiad

 

2-4h

Emilia Małkusz

Karolina Miszke

9.

Gabriela Ledwoch

Kółko rękodzieła

 

Po wcześniejszym uzgodnieniu

GIM/LO

 

Zajęcia wyrównawcze dla maturzystów

Po uzgodnieniu
(sob. 11:00)

Kl. III

10.

Ireneusz Meisner

Koło sportowe (SKS)

 

 

11.

Grzegorz Podsiadło

SkuŻak Njus

Kiliński TV

Kiliński FM

 

 

12.

Ewa Posor

Fakultety z chemii

Zajęcia dodatkowe z chemii

Projekt Kolorowa Chemia

Zajęcia przygotowujące do konkursów

Zajęcia wyrównawcze

4h w miesiącu

1h

1h w miesiącu

1h

3 A

2 A, 2B

2 G, 3 G

3 G

13.

Ewa Pospieszczyk

Konsultacje maturalne

 

LO

14.

Bożena Roszkowiak

Koło dla maturzystów poziom rozszerzony

 

 

Kl. III

Koło teatralne

1h

 

15.

Paweł Seńkowski

Zajęcia SKS

 

 

16.

Sabina Sikorska

Zajęcia przygotowujące do konkursów- gimnazjum

1h

3 G

17.

Weronika Smandzik

Zajęcia przygotowujące do konkursów- gimnazjum

2-3h

 

3 G

 

Koło zainteresowań język angielski i przygotowanie do matury

2-3h

 

 

3 A, 3 B

18.

Małgorzata Steglińska

GLOBE- badania hydrologiczne

 

1 h

 

1 G, 2 G, 3G,

2 B, 3 B, 3 A

Zajęcia przygotowujące do matury

1 h

 

3A

19.

Maliwna Szaja

Koło wolontariatu

 

 

20.

Magdalena Tarasek

Teatr szkolny

 

1,5h

LO i GIM

21.

Agnieszka Winkler

Zajęcia przygotowujące do konkursów

6h (sob. 8-14 co 2 tyg.)

GIM

Jugendbox

22.

Anna Wójcik

Zajęcia przygotowujące do woj. Konkursu matematycznego

Wg potrzeb

 

GIM

Zajęcia wyrównawcze

Muzyka w szkole (płyta, itp.)

1h

 

23.

Iwona Zawadzka Wodniak

Fakultety grupa artystyczna

2h

3 B

Przygotowanie do matury

1-2h

Julia Szwarcer

 

    Data publikacji: 08-10-2013 20:58
  |  Data modyfikacji: 05-01-2017 12:37
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02