Już od września!

Projekt „Zdrowie pod lupą” realizowany od września br. w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach, to zajęcia prowadzone metodą eksperymentu i obserwacji , zarówno w pracowni biologicznej, terenie, placówkach badawczych, jak i na uczelniach wyższych. Chcemy w ten sposób zachęcić uczniów do aktywnego poznawania funkcjonowania organizmu człowieka. Uczestnicząc w tych zajęciach, uczeń będzie miał możliwość nie tylko poszerzenia swojej wiedzy biologicznej, w celu osiągnięcia wyższych wyników na egzaminie maturalnym, ale również zdobędzie umiejętność posługiwania się metodami badawczymi, projektowania doświadczeń, dokonywania pomiarów, analizowania wyników. Wszystkie zajęcia odbywać się będą z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu badawczego , m.in. Platformy Einsteina, zestawów doświadczalnych, mikroskopów cyfrowych. Spośród 4 bloków tematycznych: Zdrowie a choroba, Chemia żywności, Genetyczne podłoże chorób, Zanieczyszczenie środowiska a zdrowie człowieka, każdy uczeń znajdzie coś interesującego dla siebie.

einstein.jpeg

    Data publikacji: 12-06-2017 10:44
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02