Chemia w praktyce szansą na sukces zawodowy

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie naszego liceum będą kontynuowali zajęcia „Chemia w praktyce szansą na sukces zawodowy”, które realizowane są w ramach projektu unijnego „Nowoczesne nauczanie, naturalny wzrost kompetencji”. Udział uczniów w tym przedsięwzięciu ma na celu:

  • zainteresowanie uczniów chemią poprzez przedstawienie znaczenia wiedzy chemicznej w życiu codziennym,

  • wyrobienie umiejętności formułowania problemów, dokonywania analizy i syntezy nowych zjawisk oraz zastosowanie wiadomości w sytuacjach podobnych do ćwiczeń szkolnych,

  • kształcenie operatywności wiedzy z różnych dziedzin życia i nauki,

  • wyrównanie i podniesienie wiedzy młodzieży zamierzającej kontynuować kształcenie z zakresu chemii na wyższych uczelniach,

  • przygotowanie ich na optymalnie wysokim poziomie naukowym w stosunku do oczekiwań i wymagań uczelni oraz przyszłych pracodawców,

  • poprawę konkurencyjności absolwentów na rynku pracy, poprzez rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poprawę jakości kształcenia, zgodnie z zapotrzebowaniem na rynku pracy w Polsce, z zasadą równości szans , zrównoważonego rozwoju oraz rozwojem społeczeństwa informacyjnego.

Młodzież naszego liceum realizuje zadania z projektu nie tylko podczas zajęć w szkolnym laboratorium ale przede wszystkim systematycznie uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych na wydziale chemii organicznej UO w Opolu, gdzie uczniowie mają możliwość pod czujnym okiem doktora Dawida Siodłaka nabyć umiejętności sprawnego posługiwania się nowoczesnym sprzętem laboratoryjnym, co w przyszłości daje możliwość podjęcia studiów lub pracy w przemyśle chemicznym. Ponadto uczestnicząc w tego rodzaju zajęciach młodzież ma niepowtarzalną okazje aby wykształcić manualne zdolności podczas instalacji sprzętu laboratoryjnego oraz zastosowania metod badawczych do rozwiązywania zadań praktycznych. Również nasza placówka dzięki realizacji unijnego projektu ma możliwość doposażenia szkolnego laboratorium w nowoczesny sprzęt laboratoryjny ,który znacznie przyczynia się do podniesienia jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych.

Ewa Posor

zdjecie 10.jpeg

zdjecia 6.jpeg

 

    Data publikacji: 12-06-2017 13:20
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02