Przyhamuj, życie przed Tobą

W dniu 29.09.2017r. młodzież naszego Liceum brała udział w V edycji Opolskiej Kampanii Edukacyjnej Kuratorium Oświaty w Opolu pn. „Przyhamuj, życie przed Tobą”. Celem kampanii było przedstawienie młodzieży zagrożeń wynikających z kierowania pojazdami mechanicznymi, uwrażliwienie młodzieży na sytuacje kryzysowe występujące w ruchu drogowym oraz wykształcenie pożądanych reakcji na niewłaściwe, agresywne i niezgodne z prawem zachowania kierowców. Spotkanie odbyło ZS im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach. Składało się z dwóch części. W pierwszej, młodzież zapoznała się z prezentacją przygotowaną przez uczniów z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach pt. „Wypadek to nie przypadek” oraz wysłuchała wystąpień:

Pana Macieja Milewskiego, podinspektora wydziału ruchu drogowego KWP w Opolu, który przedstawił prezentację pt. „Bezpieczeństwo młodego kierowcy w ruchu drogowym”.
Pana Dominika Grabowskiego, egzaminatora WORD w Opolu, który przedstawił temat „Wybrane zagadnienia techniki kierowania pojazdem – wpływ na bezpieczeństwo kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego”.
Pana Marka Pańka, Prezesa Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego, który w swojej prezentacji pt. „Złote zasady FIA – chcę być bezpieczny” przedstawił podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się każdy uczestnik ruchu drogowego .

W części drugiej, uczestnicy spotkania wzięli udział w ćwiczeniach, m.in. na symulatorze dachowania i zderzenia. Na zakończenie można było również zobaczyć wyposażenie ambulansu ratunkowego.

Ponadto uczennice z naszego liceum w składzie: Nicola Szpicka, Jessika Stempel oraz Manuela Kauczor wzięły udział w powiatowym konkursie o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, który składał się z trzech części: testu wiedzy o ruchu drogowym, udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym oraz testu na symulatorze czasu reakcji. Nasza płeć piękna zajęła zaszczytne II miejsce. Gratulacje!!!

 

 

    Data publikacji: 02-10-2017 21:09
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02