Ciekawość nie zawsze się opłaca

W dniu 09.11.2017 uczniowie klasy IIG wzięli udział w warsztatach profilaktycznych przeprowadzonych przez przedstawiciela Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki. Uczestnicy dowiedzieli się, na czym polega i jak powstaje uzależnienie. Poznali też  negatywne skutki oddziaływania substancji psychoaktywnych na ludzki organizm oraz psychikę. Prowadzący pomagał młodzieży w przyjęciu krytycznej postawy wobec używek, a także uświadamiał im korzyści płynące z abstynencji. Uczniowie uczeni byli również zachowań asertywnych – tak, by w odpowiednim momencie umieli przeciwstawić się presji otoczenia i powiedzieć NIE, gdy ktoś proponuje im szkodliwe substancje. Warsztaty miały na celu uświadomienie młodym ludziom, że sięganie po używki nie jest przejawem dorosłości, lecz początkiem niekończących się problemów we wszystkich ważnych dla nich sferach życia.

indeks.jpeg

    Data publikacji: 15-11-2017 09:09
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02