O projekcie

  • indeks.png
    12-06-2018 11:08

    Dane projektu

    Powiat Krapkowicki realizuje od 2016 r. projekt pn. „Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX - Wysoka jakość edukacji.

  • www_logo_FE_1.jpeg

    Prezentujemy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oferowane przez szkołę  w ramach projektu "Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji".

    Data publikacji: 12-06-2018 10:15
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Księdza Duszy 7 | tel. +48774663202