Złapać wiatr w żagle

  • 28953895_1815797111817841_8353730870983164929_o.jpeg

    Podczas zainicjowanych spotkań uczniowie mieli okazję poznać charakterystykę wybranych zawodów, wymaganych predyspozycji, wykształcenia, ich plusy i minusy. 

  • 30168019_1858303750900510_4659804373314943631_o.jpeg

    Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy projektu mieli możliwość skonfrontować swoją wiedzę z obecnymi wymogami rynku pracy, a konkretnie z tym, jak wzrasta znaczenie posiadanych kompetencji zawodowych.

  • 35238076_2183401575033760_3799376598877077504_n.jpeg

    Podczas indywidualnych konsultacji realizowanych w ramach projektu,  40 osób miało możliwość przeanalizować swoje mocne strony, zasoby, a także określić predyspozycje zawodowe.

    Data publikacji: 12-06-2018 20:33
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Księdza Duszy 7 | tel. +48774663202