Co to jest DSD I i DSD II?

Co to jest DSD I i DSD II?

Certyfikat językowy DSD (Deutsches Sprachdiplom) der Kultusministerkonferenz Stałej Konferencji Ministrów Kultury Landów Republiki Federalnej Niemiec jest egzaminem z języka niemieckiego przeznaczonym dla uczniów i uczennic szkół zagranicznych przeprowadzanym na mocy porozumienia z Ministerstwem Kultury RP. Według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) certyfikat ten można zdobyć na różnych poziomach, nasi uczniowie zdają go na poziomie I, dokładnie A2 lub B1 oraz na poziomie drugim B2 lub C1. Egzamin DSD  jest egzaminem przewidzianym dla całej grupy bądź klasy, stąd nie można do niego przystępować indywidualnie. Egzamin DSD  przeprowadzany jest nieodpłatnie i na miejscu. Zdają go uczniowie klas trzecich z poszerzonym programem języka niemieckiego.

Certyfikat DSD II uprawnia do studiowania na wszystkich wyższych uczelniach i uniwersytetach w Niemczech. Egzamin DSD I jest przeprowadzany co roku w marcu a DSD II w listopadzie. Egzamin składa się z dwóch części - ustnej i pisemnej:

· część ustna obejmuje prezentację wybranego przez ucznia tematu oraz krótką rozmowę na jej temat.

· część pisemna obejmuje produkcję tekstu - zdający ma za zadanie napisać krótki tekst  DSD I lub rozprawkę DSD II; rozumienie tekstu czytanego; rozumienie ze słuchu. Punkty z egzaminu pisemnego są sumowane z punktami z egzaminu ustnego. Test pisemny jest sprawdzany w Niemczech, a egzamin ustny jest przeprowadzany przy nauczycielach uczących języka niemieckiego w naszej szkole oraz w skład komisji wchodzi egzaminator oddelegowany z Niemiec.

logo_pnwm.png.pagespeed.ce.PRd34RKdET.png


  |  Data modyfikacji: 16-04-2019 10:17
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. +48774663202