Konferencja organizowana przez FRSE

jjjj.png

W dniu 8 stycznia 2020r. na Stadionie Narodowym w Warszawie obyła się konferencja organizowana przez FRSE dotycząca realizacji różnorodnych akcji w ramach programu Erasmus+ oraz korzystania z innych inicjatyw takich jak: Europejski Korpus Solidarności, Iceland Liechtenstein Norway grants, eTwinning, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany i wiele innych.

Konferencja była dobrą okazją poznania zasad funkcjonowania poszczególnych programów i inicjatyw, ale również możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami konferencji, którzy już wielokrotnie korzystali z programów unijnych typu Erasmus+. Spotkanie dało również możliwość rozwiązania na bieżąco problemów związanych z już realizowanymi projektami. W przypadku naszej szkoły jest to projekt związany z Akcją KA1 „Uczymy się, by nauczać innych” oraz Akcja KA229 „Information Technology for Citizenship and Democracy”. Podczas realizacji projektu pojawiają się na bieżąco pewne problemy jak np. nowy sposób potwierdzenia dokumentów Europass mobilność czy szkolenie w ramach platformy eTwinning, działalność w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Podczas konferencji jest również możliwość spotkania się z opiekunami projektów i wyjaśnienia pewnych kwesty technicznych dotyczących np. zamiany uczestników projektu, formy sporządzania umów z uczestnikami, zbieranie dokumentacji niezbędnej nie tylko do formalnego rozliczenia mobilności ale również niezbędnej do uwierzytelnienia poniesionych kosztów pod kątem ewentualnej kontroli zewnetrzej.

 

    Data publikacji: 23-02-2020 19:37
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Księdza Duszy 7 | tel. +48774663202