Covid -19 a projekt

Rok 2020 miał być tym, w którym rozpoczną się mobilności uczniów do szkół partnerskich biorących udział w projekcie. Pierwsze państwo na mapie  to Chorwacja ze swoim pięknym, słonecznym miastem Splitem. Przygotowany przez przyjaciół z Chorwacji program był bardzo obiecujący, ciekawy z punktu widzenia uczniów jak i nauczycieli. Zakupione bilety na marcowy lot z Wrocławia do Spilitu, już prawie walizki spakowane gdy przyszła do nas wiadomość ze strony Chorwackiej, że s powodu pandemii Covid – 19, wszelkie kontakty międzynarodowe placówek oświatowych zostają zawieszone do odwołania przez Ministra Nauki i Edukacji Chorwacji, a kilka dni potem podobny zakaz wystosowały władze naszego kraju oraz Francji i Portugalii. Mieliśmy nadzieję, że może w czerwcu, może jesienią uda się rozpocząć nasze wyjazdy. Niestety ogólnoeuropejski lockdown oraz obecne ograniczenia spowodowały, że nie udało się nam rozpocząć naszego projektu wizytami w partnerskich krajach. Czekając na rozwój sytuacji uczestnicy projektu rozpoczęli aktywnie działać na platformie edukacyjnej powiązanej z programem Erasmus+ - eTwinnig. Uczniowie jak i nauczyciele uczestniczą w wymianie opinii, doświadczeń związanych z prawami obywatelskimi, równości, tolerancji. Tematami rozmów uczestników projektu było dzielenie się wiadomościami na temat swojego kraju, przedstawianie walorów turystycznych, historii, funkcjonowania społeczeństwa, a wszystko to umożliwiał TwinSpace. Inną formą przekazywania wiadomości był Padlet. Na tym portalu uczestnicy projektu moli zaprezentować swój kraj, swoją szkołę, swoją osobę. Ponadto każda ze szkół przedstawiła swoje propozycje dotyczące wyboru logo projektu. Dodatkowo na Padlecie szkoły prezentowały słownictwo anglojęzyczne związane z realizacją projektu, wskazywali źródła wiedzy na temat funkcjonowania Unii Europejskiej, jak również życie szkoły w dobie Covid-19. W związku z niemożnością realizacji mobilności realizacja projektu przeniosła się do Internetu, korzystając ww. narzędzi jak również na prywatne adresy e-mail czy komunikatory. Dzięki możliwościom jakie umożliwia Internet, opiekunowie grup wraz z koordynatorem projektu uzgodnili konieczność przedłużenia terminu realizacji projektu o 24 miesiące, taka zmiana terminu umożliwi zrealizowanie wszystkich celów naszego projektu.

 

    Data publikacji: 25-11-2020 08:37
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Księdza Duszy 7 | tel. +48774663202