Erasmus w Polsce

Kiliński gości uczestników projektu ”Information Technology for Citizenship and Democracy”

W dniach 07-10 lipca 2022 r. gościliśmy w murach naszej szkoły naszych partnerów z Chorwacji, Francji i Portugali, z którymi realizujemy projekt ”Information Technology for Citizenship and Democracy” w ramach programu Erasmus+. Wizyta była wielokrotnie przekładana aż w końcu udało nam się ustalić wakacyjny termin do odbycia wizyty. Bardzo żałujemy, że mogliśmy gościć tylko nauczycieli z partnerskich krajów ale wydarzenia w Europie w ostatnich kilku lat zmieniły oblicze organizacyjne naszego projektu. W 2020 r. epidemia Covid-19 wymusił na nas zawieszenie realizacji mobilności, a gdy już ustaliliśmy terminy ich realizacji to okazało się, że termin realizacji mobilności w Polsce zbiegł się ze wzmożeniem działań wojennych na Ukrainie i rodzice uczniów krajów partnerskich nie wyrazili zgody udziału w mobilności, która miała być realizowana w Polsce.

Naszą mobilność rozpoczęliśmy od odbioru naszych gości z lotnisk we Wrocławiu, Katowic i Krakowa by następnego dnia przystąpić do realizacji zadań projektowych. Pierwszy dzień to spotkania uczestników z Dyrekcją Szkoły, podczas którego uczestnicy mogli zapoznać się ze szkołą, wymienić doświadczenia. Kolejne spotkanie o podobnym charakterze odbyło się w Starostwie Powiatowym, podczas którego Starosta Powiat Krapkowickiego Maciej Sonic, przywitał gości na Ziemi Krapkowickiej. Po południu rozpoczęliśmy sesję roboczą poświęconą bezpieczeństwu w sieci i cyberprzemocy: nauczyciele pracowali w międzynarodowych grupach, przygotowując plany lekcji na temat cyberprzestępczości i zachowania bezpieczeństwa w Internecie. Przygotowali trzy różne działania na podstawie filmów i reportaży. Wytworzone materiały zostały również przesłane na eTwinning. Kolejne dni były przeplatane pracą w grupach nad projektem czyli pisania raportów końcowych i przygotowania pytań dla uczniów, które mogą być wykorzystane w dyskusjach na lekcjach dotyczących cyberprzemocy jak również odbywały się dyskusje dotyczące pomocnych narzędzi podczas lekcji. W przerwach między pracą nad zadaniami projektu odbywały się wycieczki podczas których goście mogli poznać nasz kraj. Swoje zwiedzanie rozpoczęli do wizyty do Auschwitz-Birkenau – niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady (1940-1945), wpisanego na listę UNESCO w 1979 roku. Został założony przez Niemców w połowie 1940 roku w koszarach wojskowych w Oświęcimiu (Auschwitz) pomnik czarnych kart historii w żywym mieście. Goście zagraniczni mieli też sposobność zwiedzania zabytków z listy UNESCO jak Kopalnia Soli w Wieliczce, zabytki Krakowa (Wawel, Rynek Krakowski, „Kazimierz”, itp.). Zwiedzali również nasze najbliższe okolice, a zaczęli od Krapkowic, następnie Zamek w Mosznej, Opole.

Podsumowując wizytę można by było pisać kilka kartek o pozytywnych spostrzeganiu naszej szkoły, regionu czy kraju przez uczestników ale niech dobrym podsumowaniem będzie fakt, że niektórzy goście już po zakończeniu mobilności zostali w naszym regionie i kraju jeszcze kilka dni, a ich wrażenia z przedłużonego pobytu są przedstawiane w samych superlatywach.

 

1 (1).jpeg 1 (2).jpeg 1 (3).jpeg  1 (4).jpeg  1 (5).jpeg 1 (6).jpeg 1 (7).jpeg  1 (8).jpeg 1 (9).jpeg 1 (10).jpeg 1 (11).jpeg 1 (12).jpeg 1 (13).jpeg 1 (14).jpeg  1 (15).jpeg 1 (17).jpeg 1 (18).jpeg 1 (19).jpeg

Opublikował: Magdalena Schneider
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Księdza Duszy 7 | tel. +48774663202