Mobilność kadry edukacji szkolnej

Aktywni w życiu, kreatywni na rynku pracy" projekt realizowany w ramach Projektu Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023471. Przyznane dofinansowanie (PLN) 85 173,68 termin realizacji 1.09.2016 r. do 31.12.2017 r.

Główne cele projektu:

  • podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników
  • kształtowanie w nauczycielach zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości
  • wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania
  • promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności
  • zwiększanie wrażliwości na różnorodność społeczną, językową i kulturową
  • zapobieganie zjawisku zbyt wczesnego kończenia nauki
  • poprawa jakości zarządzania szkołą

logo_FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1.jpeg     EU_EFS_rgb-1.jpeg     frse_logo.png

    Data publikacji: 25-01-2017 11:36
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Księdza Duszy 7 | tel. +48774663202